Våre idealer

Fokus på lek, samspill og læring, samt mye utetid!

Vi legger til rette for at ungene skal få masse tid til lek hver dag. Gjennom leken lærer de å mestre samspill med andre. De får trening i å uttrykke seg på ulike måter og lære at andre kan oppfatte ting annerledes enn dem selv. De kan lære å ta og opprettholde kontakten med andre, å følge enkle regler i samspill og å vise omsorg. Viktige egenskaper som empati, kreativitet, åpenhet og en positiv selvoppfatning utvikles særlig gjennom samspill med andre.

Barnas medvirkning er tilpasset alder og forutsetninger. Barn gir uttrykk for hvordan de har det i barnehagen både kroppslig og språklig. De minste barna formidler gjerne sine synspunkter ved kroppsholdning, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Vi vil lytte til barna og deres opplevelse av sin hverdag i Nordsihaugen småbarnsbarnehage.