Prisliste

Heltidsplass

Fra 01.01.2023

3000 kr / mnd

Deltidsplass

90% fra 01.08.2023

2700 kr /mnd

Deltidsplass

80% fra 01.08.2023

2400 kr / mnd

Deltidsplass

70% fra 01.08.2023

2100 kr / mnd

Deltidsplass

60% fra 01.08.2023

1800 kr / mnd

Deltidsplass

50% fra 01.08.2023

1500 kr / mnd

Deltidsplass

40% fra 01.08.2023

1200 kr / mnd

Tillegg for deltidsplass


100 kr / mnd

Priser for kost (heltid)

Barnet får frukt, melk og ett smøremåltid hver dag

300 kr / mnd

Priser for kost (deltid)

Barnet får frukt, melk og ett smøremåltid hver dag

% av 300 kr / mnd

Søskenmoderasjon

2 barn i barnehagen (dette gjelder ikke kost)

30% - for barn nr.2

Søskenmoderasjon

3+ barn i barnehagen (dette gjelder ikke kost)

50% - for øvrige barn


Det er mulighet for å søke om redusert foreldrebetaling!

Skjema finner du i linken under